jesteś na: Strona glownaProjekt "Nowoczesna szkoła"

Projekt "Nowoczesna szkoła" 

Rekrutacja uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” – NABÓR II

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” razem w partnerstwie z Gminą Stary Sącz realizuje projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” dla uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu Gminy Stary Sącz.

W naszej szkole rozpoczynamy II Nabór uczestników do projektu i w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i uczennice do wzięcia w nim udziału.  

 

Zapisy uczniów i uczennic do projektu pn. „Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery” na zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje oraz z programowania i robotyki przyjmowane będą od 23.05.2018 r. do 04.06.2018 r. na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

Drugi etap rekrutacji (opinie od nauczycieli wychowawców, test określający predyspozycje) zaplanowany został do 15.06.2018 r.

 

Trzeci etap rekrutacji (oświadczenia o spełnianiu kryteriów, oświadczenia Dyrektora szkoły, oświadczenia o ocenach) będzie trwał od 15.06.2018 r. do 22.06.2018 r.

 

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj

 

LINK(http://www.bramabeskidu.pl/component/content/article/32-lgd/761-rekr-art)

 

WAŻNE - Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy składać do 04.06.2018 r. w Szkolnym Biurze Projektu - decyduje kolejność zgłoszenia i kompletność dokumentacji.

 

ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE, JEŚLI JESZCZE NIE JESTEŚ UCZESTNIKIEM NASZEGO PROJEKTU – DOŁĄCZ DO NAS, BO WARTO !!!

 

 Dokumenty zgłoszeniowe:

- Formularz rekrutacyjny dla uczniów/uczennic

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych

- Oświadczenie Dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR I

 

Zapisy uczniów i uczennic w szkołach objętych projektem pn. „Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery” na zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje oraz z programowania i robotyki trwają od 18.09.2017 r. do 25.09.2017 r.

Drugi etap rekrutacji (test określający predyspozycje) - do 29.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj.

Informacja wyjaśniająca do regulaminu rekrutacji

Regulamin rekrutacji poprawiony

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy składać do 25.09.2017 r. w Szkolnych biurach projektu - decyduje kolejność zgłoszenia i kompletność dokumentacji -  Formularz zgłoszeniowy tutaj

 

 

„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” – opis projektu

Rekrutacja nauczycieli do projektu "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"