jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneSpotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

 

W czwartek 26 stycznia 2017 r. o godzinie 16.15 w naszej szkole odbyło się ogólne spotkanie z rodzicami kończące pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017. Na początku otwarcia dokonał dyrektor szkoły, pan Aleksander Łukasik, który przywitał zebranych rodziców i zaprosił do obejrzenia krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół. Najpierw wystąpili uczniowie należący do Regionalnego Zespołu „Bystro Kicora” prowadzonego przez panią Monikę Florek, która dziękując za obejrzenie występu zachęciła rodziców do zapisywania swoich dzieci do tego zespołu. Zaprezentowała się także grupa taneczna prowadzona przez pana Krzysztofa Smydę, wystąpił szkolny zespół muzyczny wykonując kolędę oraz grupa kolędnicza pod kierunkiem pani Barbary Owsianki. Po tej części nastąpiło przedstawienie informacji o pracy szkoły za pierwsze półrocze 2016/2017 roku. Pan dyrektor Aleksander Łukasik zapoznał rodziców między innymi z organizacją procesu kształcenia, obowiązkiem szkolnym, udzieloną pomocą materialną dla uczniów, przebiegiem procesu kształcenia i efektami kształcenia. Drugą część prezentacji o realizacji planu pracy szkoły przedstawiła pani wicedyrektor Anna Golonka, która na zakończenie przeczytała list pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do rodziców. Następnie odbyło się krótkie szkolenie pod tytułem „Współczesne wyzwania rodzicielskie z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”. Tę część poprowadził psycholog, pan Bartłomiej Waskań z Ośrodka Profilaktyki Uzależnień „IMAGO”.

Na koniec pan dyrektor poprosił rodziców o zadawanie pytań. Z sali nie padło żadne pytanie od rodziców, w związku z czym pan dyrektor podziękował wszystkim za udział i rodzice rozeszli się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami.