jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneGminny Konkurs Piosenki Religijnej

Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

I Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

 

W dniu 15 grudnia 2016r. w naszej szkole  po raz pierwszy odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. W Konkursie brało udział dwudziestu pięciu uczniów ze szkół podstawowych i  gimnazjów
z terenu gminy :  ze  Starego Sącza, z Barcic, Gołkowic, Gabonia, Moszczenicy, Przysietnicy.

Głównym celem konkursu było propagowanie muzyki religijnej wśród dzieci i młodzieży, bo  jak mówił św. Augustyn „ Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.  

Na wstępie wszystkich uczestników, opiekunów,  przybyłych  gości przywitali: organizatorka pani Magdalena Cieślewicz oraz pan Dyrektor Aleksander Łukasik  - zapraszając wszystkich, którym „muzyka w duszy gra”, do udziału w Konkursie.

Wyrażamy ogromną wdzięczność  za przybycie i pracę w Komisji Konkursowej pani Organistce z Barcic Marcie Leśniak, ks. Marianowi Majce z parafii św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy, panu Piotrowi Krzywdzińskiemu – z Miejskiego Domu Kultury w Starym Sączu, członka kapeli „Ciupaga”  - Finalistów w programie telewizyjnym „Mam Talent”  oraz  panu Krzysztofowi Smydzie - nauczycielowi muzyki w naszej szkole . Trzeba przyznać, że  pan Piotr Krzywdziński miał dodatkową pracę… chętnych po autograf było sporo.

Repertuar religijny  jest bardzo bogaty o czym mogli przekonać się wszyscy obecni wraz z zacnym Jury. Uczestnicy  zaprezentowali  wysoki poziom artystyczny, a Komisja Konkursowa  oceniała  występy biorąc pod uwagę: poprawność wokalną (intonację, dykcję, emisję), interpretację utworu, muzykalność, kulturę sceniczną.  Konkursowe zmagania przebiegały w  dwóch kategoriach wiekowych: klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum.

Oto zwycięzcy:
W kategorii wiekowej klas IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Weronika Janeczek z Gabonia
II miejsce – Gabriela Pustułka z Barcic
III miejsce – Magdalena Adamczyk z Gabonia

 

W tej kategorii zostały także przyznane trzy wyróżnienia dla: 

Sandry Rams z Gabonia, Zuzanny Potok z Moszczenicy i Katarzyny Dziedziny z Przysietnicy.


W kategorii wiekowej gimnazjum:
I miejsce
– Paulina Suflita ze Starego Sącza
II miejsce – Patrycja Smyda z Barcic
III miejsce – Agnieszka Kościsz z Przysietnicy

Dwa wyróżnienia dla:

Agnieszki Cieślewicz z Przysietnicy i Zuzanny Stafińskiej ze Starego Sącza.

 Wszyscy laureaci jak i uczestnicy  otrzymali  dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi.  Konkursowi towarzyszyły ogromne emocje, ale także duch modlitwy, zaduma i refleksja.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Mamy nadzieję, że edycja zapoczątkowana w tym roku będzie miała swoją kontynuację w latach następnych, zatem zapraszamy już za rok! Finalistom  jeszcze raz gratulujemy!

                                                                                      s. Anna Śliwa – współorganizatorka konkursu