jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneGdzie jesteś święty Mikołaju? Nocne poszukiwania Świętego!

Gdzie jesteś święty Mikołaju? Nocne poszukiwania Świętego!

Gdzie jesteś święty Mikołaju?

Nocne poszukiwania Świętego!

 

Nocne poszukiwania świętego Mikołaja w naszej szkole stają się już tradycją. 5 grudnia uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz strażacy miejscowej jednostki straży pożarnej już po raz trzeci uczestniczyli w tej niecodziennej imprezie, tak oczekiwanej, szczególnie przez najmłodszych uczniów. Podniosłą atmosferę nadchodzących wydarzeń dało się odczuć już na porannych lekcjach.  Uroczystości o godzinie 16 - tej rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza  Jana Wąchały. Następnie wszyscy przeszli do budynku szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbył się konkurs piosenki zorganizowany przez panią Alinę Citak i pana Krzysztofa Smydę. Młodzi wykonawcy mogli zaprezentować swoje wokalne talenty wobec licznie zgromadzonej publiczności, żywo reagującej na każdego wykonawcę. Po uczcie dla ducha odbyła się uczta dla ciała. Uczniowie przeszli do klas na kolację przygotowaną przez rodziców. Miało to być energetyczne wzmocnienie przed czekającymi wszystkich trudami nocnej wędrówki po otaczających Przysietnicę szlakach górskich i lokalnych drogach. Potem do akcji „wkroczyli” harcerze pod kierunkiem pani Iwony Ogorzały i Małgorzaty Jarząb, którzy zgodnie z zaplanowanym harmonogramem odprawiali poszczególne klasy na trasę rajdu, dostosowaną do możliwości wiekowych uczestników. Trzeba obiektywnie przyznać, że organizatorzy  Małgorzata i Piotr Jarząbowie wykazali się nie lada pomysłowością opracowując plan przejścia poszczególnych grup. Dodatkową trudność stanowiły zadania przygotowane przez harcerzy stojących wraz z dorosłymi opiekunami; rodzicami lub strażakami na poszczególnych punktach trasy. Za dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymywali nagrodę bądź element do skonstruowania ozdoby świątecznej. Po przejściu wcale nie najłatwiejszej trasy urozmaiconej licznymi podejściami, przejściami przez zamarznięte łąki i polne drogi wszyscy uczestnicy w bardzo dobrych, jak na tę porę humorach dotarli do szkoły, gdzie musieli z otrzymanych na trasie elementów wykonać aniołka. Na jednym z punktów trasy przejścia najmłodsi uczniowie znaleźli św. Mikołaja, którego przyprowadzili do szkoły. Potem, już bez przeszkód mogli dojść do sali gimnastycznej, gdzie na wspaniałym tronie oczekiwał bardzo dostojny święty Mikołaj z workami pełnymi prezentów. I to było to, na co czekali wszyscy uczniowie. Radości z otrzymanych upominków nie było końca. W międzyczasie pan Aleksander Łukasik, dyrektor szkoły i pani Anna Golonka z-ca dyrektora wręczali dyplomy i nagrody za udział i zdobyte miejsca w konkursach wokalnym i na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Tak około 20.30 zakończył się ten bogaty w różnorodne przeżycia dzień, który na pewno będzie zapamiętany przez każdego ucznia.

Oczywiście na sukces tak dużego przedsięwzięcia składa się praca wielu osób, którym należą się słowa uznania. Bardzo dziękujemy Gościom, którzy zechcieli przybyć, by razem z nami uczestniczyć w tej radosnej imprezie - na czele z Panem Sołysem Kazimierzem Ptaśnikiem. Dziękujemy za przybycie pani Marcie Pawlik, naszej szkolnej pielęgniarce, która czuwała nad naszym bezpieczeństwem, Rodzicom i Strażakom, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć z takim rozmachem.  A przede wszystkim dziękujemy MIKOŁAJOWI, który zechciał nas odwiedzić i w tym wyjątkowo zapracowanym dla siebie dniu zechciał zabawić u nas na tak długo, pomimo, że nie zawsze byliśmy grzeczni!

Dziękujemy!!!