jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneSzkolny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

Szkolny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

Regulamin Szkolnego Konkursu

na Kartkę Bożonarodzeniową

w Zespole Szkół w Przysietnicy

 

 

Organizatorzy:

·        Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski i Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Przysietnicy.

·        Konkurs organizowany jest na terenie Zespołu Szkół w Przysietnicy i skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum.

·        Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatorów w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

 

Cele konkursu:

1.   rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

2.   rozwijanie wrażliwości estetycznej,

3.   stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

4.   kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych.

 

Harmonogram Konkursu:

28.11.2016r. ogłoszenie informacji o Konkursie;

29.11.2016r. rozpoczęcie przyjmowania prac konkursowych;

05.12.2016r. godz. 12.00  zakończenie przyjmowania prac konkursowych;

05.12.2016r. podczas „Nocnych poszukiwań Mikołaja” rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 

Zadania konkursowe:

1.   Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez ucznia składanej kartki świątecznej w formacie A6 (jak pocztówka 10x15 cm) w układzie pionowym, dowolną techniką.

2.   Do każdej pracy powinna być dołączona na osobnej kartce - nie naklejać na pracę konkursową - informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, klasa)

3.   Każdy uczestnik może oddać na Konkurs trzy prace.

4.   Prace należy składać w Bibliotece Szkolnej.

 

Ocena prac:

1.   Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły. Przyznane zostanie I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

2.   Prace zostaną ocenione w zakresie:

a) zgodności z tematem,

b) walorów estetycznych,

c) pomysłowości i oryginalności pracy.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu:

1.   Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 5 grudnia 2016r. podczas „Nocnych poszukiwań Mikołaja” oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

2.   Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością szkoły.

 

Organizatorzy