jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneUroczystość ślubowania klas pierwszych

Uroczystość ślubowania klas pierwszych

Ślubuję być dobrą Polką i Polakiem …Przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet uczniów Zespołu Szkół w Przysietnicy


14 października w Zespole Szkół w Przysietnicy to nie tylko coroczne święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, ale przede wszystkim dzień ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Jana Wąchały – proboszcza przysietnickiej parafii. Następnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice prowadzeni przez poczet sztandarowy udali się do budynku szkoły, by tam kontynuować świętowanie. Tradycyjnie już rozpoczęto je od poloneza zatańczonego przez uczniów klas pierwszych obu szkół. Choć dla wielu takie przedsięwzięcie polegające na połączeniu w jednym tańcu uczniów tak zróżnicowanych wiekowo mogłoby okazać się niemożliwe, to jednak w naszej szkole udaje się znakomicie. Niewątpliwie jest to zasługa nauczyciela muzyki – pana Krzysztofa Smydy, który już od początku września przygotowuje pierwszaków do tego ważnego dla nich wydarzenia. Oczywiście nie obyłoby się bez wsparcia pani Aliny Citak – nauczycielki klasy pierwszej szkoły podstawowej. Niemniej jednak finalny efekt wzbudził zachwyt wszystkich obecnych. Pierwszoklasiści wspaniale zatańczyli poloneza i tym samym rozpoczęli podniosłą uroczystość. Zanim jednak zaczęto ceremonię ślubowania, zaprezentowano scenkę rodzajową w wykonaniu Katarzyny Opoki i Huberta Citaka – uczniów klasy drugiej gimnazjum, a zarazem członków koła teatralnego. Potem już wydarzenia potoczyły się według określonego schematu. Wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Następnie swoje umiejętności wokalno-recytatorskie zaprezentowali najmłodsi uczniowie oraz pierwszoklasiści gimnazjalni. Dominowała tematyka patriotyczna, wynikająca z charakteru wydarzenia, jak i miana szkoły noszącej imię wielkiego Polaka i patrioty kardynała Stefana Wyszyńskiego. Takie dziedzictwo zobowiązuje. Główną częścią uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie pasowanie pierwszoklasistów i przyjęcie ich w poczet uczniów przez dyrektora - pana Aleksandra Łukasika. W tym roku do naszej społeczności szkolnej dołączyło 9 uczniów z pierwszej klasy szkoły podstawowej i 25 z gimnazjum.   Druga część, już mniej oficjalna związana była z Dniem Komisji Edukacji Narodowej – więc poświęcona nauczycielom i uczniom. Ta tematyka zdominowała krótki program artystyczny w wykonaniu stremowanych, ale jakże przejętych swoimi występami  uczniów klasy Vb. Program poetycki przeplatany został piosenkami w wykonaniu zespołów muzycznych „Amadeo” i „Słoneczka” pod kierunkiem pana Krzysztofa Smydy – nauczyciela muzyki.  Potem zabrał głos pan Aleksander Łukasik – dyrektor Zespołu Szkół w Przysietnicy, który oficjalnie powitał zaproszonych gości – pana Kazimierza Ptaśnika –radnego i sołtysa wsi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, a następnie nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pracownikom obsługi wręczył nagrody. W dalszej części przyszedł czas na życzenia dla nauczycieli,  które na ręce dyrekcji – pana Aleksandra Łukasika i pani Anny Golonka  złożyła pani Agnieszka Olszowska – przewodnicząca Rady Rodziców. Najmilsze i najbardziej wzruszające  jednak dla nas nauczycieli były szczere życzenia od uczniów - najlepszych i najbardziej sprawiedliwych recenzentów naszej pracy. One to zakończyły część oficjalną uroczystości. Potem uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami udali się do klas na spotkania. Podsumowując, warto dodać, że prowadzącymi akademię  byli „etatowi” konferansjerzy – Joanna Stawiarska i Dariusz Godawski – uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, którzy jak zwykle świetnie wywiązali się ze swej roli. O nich prawie nigdy się nie wspomina, ale ich udział dodaje powagi i doniosłości – to członkowie pocztu sztandarowego naszej szkoły w składzie: Aleksandra Ogorzały, Ewelina Weselak, Kacper Tokarczyk – uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. Wymowna w swej treści, a zarazem efektownie wykonana dekoracja to przede wszystkim dzieło pani Renaty Jachimczak – nauczyciela bibliotekarza oraz pani Aliny Citak – wychowawczyni klasy pierwszej szkoły podstawowej. O przygotowanie sali gimnastycznej  zadbał pan Piotr Jarząb – nauczyciel wychowania fizycznego, któremu pomocą służył pan Stefan Citak – konserwator oraz oczywiście uczniowie gimnazjum. Nie można również zapomnieć o rodzicach, którzy przygotowali swoje dzieci na tę ważną dla nich chwilę w uczniowskim życiu i wzruszeni  uczestniczyli z nimi w uroczystości.  Wszystkim tym osobom należą się słowa uznania i wdzięczności.  

                                                                                          

Barbara Owsianka