jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneRajd z okazji Dnia Dziecka

Rajd z okazji Dnia Dziecka

Rajd z okazji Dnia Dziecka

 

1 czerwca 2016 r po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum wzięli udział w Rajdzie turystyczno – ekologicznym. W ramach przygotowania do Rajdu uczniowie mieli za zadanie przygotować zestaw piosenek turystycznych.

W środę rano przywitała nas wspaniała, słoneczna pogoda i prawie bezchmurne niebo. O ustalonej w haromonogramie godzinie Komisja Startowa informowała wychodzących na trasę o konieczności obserwacji trasy z uwzględnieniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz innych charakterystycznych punktów. Każda klasa w czasie wędrówki  miała za zadanie wykonać po trzy zdjęcia 10 drzew i 5 roślin. Zdjęcia musiały przedstawiać :

1. ogólny kształt drzewa/ rośliny;

2. zbliżenie gałązki z liśćmi lub igłami/łodyżki z listkami:

3. korę drzewa/kwiat rośliny

Po zakończeniu rajdu uczniowie sporządzą fotoalbum drzew/ roślin z uwzględnieniem zdjęć wykonanych w czasie rajdu i krótkim opisem gatunku. Będzie to medialna forma zielnika, z której klasy będą mogły korzystać w przyszłości.  Dodatkowym zadaniem fotograficznym było wykonanie w dowolnym miejscu na trasie hasła: Dzień dziecka 2016  z elementów przyrody ( kamieni, liści, gałęzi, kwiatów itp.)

Uczestnicy otrzymali  też schematyczną mapę i udali się na trasę rajdu tradycyjnie ustaloną i oznakowaną przez harcerzy i ich opiekunów. Na kolejnych punktach kontrolnych tras rajdowych Harcerze: Hubert Citak, Paulina Czerpak, Agnieszka Kościsz, Jakub Olszowski, Aleksandra Kulig, Izabela Skotnicka, Eryk Rusin, Mateusz Tomasiak, Karolina Garwol, Emilia Garwol, Anna Ptaśnik, Kacper Jankowski, Julia Dudek, Weronika Ptaśnik , pełnili służbę, kontrolując czas i samodzielność wykonywania zadań. Do ich obowiązków należało również kierowanie ruchem klas i wskazywanie dalszej drogi wędrującym. Uczniowie poszczególnych klas w czasie rajdu rozwiązywali na punktach kontrolnych  testy z wiedzy ogólnej podzielone na kategorie przedmiotowe, przygotowane przez nauczycieli uczących w danych klasach. Był więc test z: przyrody, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, historii i muzyki.  Mimo, iż była to forma sprawdzianu uczniowie z zaangażowaniem podejmowali pracę. Dla wielu z nich motywujące było konsultowanie się z grupą i wspólne ustalenie wyników danego zadania.

W czasie rajdu uczniowie sporządzali też fotograficzną dokumentację wędrówki  i na jej podstawie przygotują prezentacje multimedialne, które będą wspaniałą oprawą do opisów wędrówki oraz sposobem na utrwalenie wspaniałej zabawy we wspomnieniach.

Z relacji uczniów wynika, że taka forma lekcji przeprowadzanych w terenie była bardzo pouczająca i na pewno dostarczyła wiele nowych elementów wiedzy, które w łatwy i przyjemny sposób zapamiętają. Zarówno młodzież jak i opiekunowie już czekają na kolejny taki Rajd, więc … DO ZOBACZENIA!!!!!!!!!!!!!!!!

Małgorzata Jarząb

Iwona Ogorzały