jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneIV Jesienny Festyn Rodzinny

IV Jesienny Festyn Rodzinny

Projekt

Jesienny Festyn Rodzinny

,,Cudowna moc bukietów” – IV edycja

20 września 2015r. - niedziela godz. 14.00 – 16.30

 

Cel:

Spotkanie integracyjne dla całego środowiska przysietnickiego – uczniów, rodziców mieszkańców, władz lokalnych.

Termin, miejsce:                                                                                                                                                  

 20 września 2015 r. – niedziela,  godz. 14.00 – 16:30
sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Przysietnicy

Organizator:

- Nauczyciele Zespołu Szkół w Przysietnicy,

- Rada Rodziców w Zespole Szkół w Przysietnicy.

 

Harmonogram imprezy

Lp.

Punkt programu

godzina

uwagi

1.

Występ szkolnych zespołów muzycznych pod kierunkiem  p. K. Smydy

14.00 – 14.20

 

 

Równocześnie uczniowie poszczególnych klas wykonują kompozycję jesienną

2.

Prezentacja uczestników konkursu na najciekawsze jesienne przebranie,

14.20 – 14.35

 

Głosowanie na najciekawsze jesienne przebranie

14.35 – 14.45

3.

Inscenizacja jesienna w wykonaniu uczniów             kl. II szkoły podstawowej pod kierunkiem p. B. Stelmach i M. Śmierciak

14.45 – 15.15

4.

Koncert muzyki w wykonaniu kapeli ludowej

15.15 – 15.45

 

5.

Ogłoszenie wyników głosowania na najciekawsze jesienne przebranie

15.45 – 16.00

6.

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kompozycję roślinną

16.00 – 16.10

7.

Zabawy dla najmłodszych

16.10 – 16.30

8.

Degustacja potraw przygotowanych przez rodziców uczniów poszczególnych klas

14.00 – 16.30

 

Informacje dla wychowawców i rodziców o festynie              

„Cudowna moc bukietów”

20 września 2015r. - niedziela godz. 14.00 – 16.30

 • Każda klasa przygotowuje jedną kompozycję roślinną na konkurs.
 •  Klasy 0-3 SP przynoszą przygotowaną wcześniej kompozycję
 • Klasy 4-6 SP i 1-3 G wykonują kompozycję w czasie trwania festynu w wyznaczonym czasie z  przyniesionych przez siebie materiałów . W czasie tworzenia kompozycji roślinnej rodzice mogą pomagać dzieciom.
 • Każda klasa ma do dyspozycji jedno stanowisko przyznane przez organizatorów na drodze losowania.
 • Każda klasa przygotowuje max 3 tradycyjne potrawy do degustacji.
 • Na festynie odbędzie się konkurs indywidualny na najciekawsze jesienne przebranie. Każda klasa Zespołu Szkół ma obowiązek przygotować min. jedno przebranie.

 

Konkurs na najładniejszą kompozycję roślinną

 • Do wykonania kompozycji można używać ziół, kwiatów ogrodowych, owoców, warzyw i innych materiałów roślinnych,
 • W przypadku bukietu w formie tradycyjnej należy kompozycję umieścić w wazonie, który zostanie w szkole na czas wystawy,
 • Po wystawie kompozycje pozostają własnością klasy,
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplom dla klasy i słodki poczęstunek dla uczniów – nie przewiduje się nagród pieniężnych.

 

 

Konkurs na najciekawsze jesienne przebranie

 • Konkurs ma charakter indywidualny – każdy uczeń Zespołu Szkół może wziąć w nim udział,
 • Strój powinien charakteryzować się jesiennymi akcentami,
 • Strój może być wykonany z dowolnych materiałów,
 • Wybór najciekawszego przebrania nastąpi poprzez głosowanie publiczności, w czasie 10 minut od zakończenia prezentacji strojów. Każdy głosujący otrzyma oznakowaną kartkę, na której wpisuje numer wybranego przebrania. Głosujący może oddać tylko jeden głos, co zostanie potwierdzone pieczątką na dłoni.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.