jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolnePanel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

25 lat samorządności w Przysietnicy

 

15 czerwca 2015r. w Zespole Szkół odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „25 lat samorządności w Przysietnicy”, w którym brali udział przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.  

25 lat temu Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier demokratycznie wybranego rządu polskiego powiedział: „Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

Jak wykorzystaliśmy tę samorządność? Czy potrafiliśmy skorzystać z tego impulsu do zmian? Jak zmieniła się nasza mała ojczyzna?  Czy podniósł się komfort naszego życia?

Właśnie na te pytania chcieliśmy znaleźć odpowiedź podczas tego spotkania, w którym uczestniczyli: Pan Kazimierz Gizicki – Wiceburmistrz Starego Sącza oraz Pan Kazimierz Ptaśnik – radny i sołtys Przysietnicy.

W związku z debatą w szkole odbył się konkurs dla klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum pod patronatem Wiceburmistrza Starego Sącza Kazimierza Gizickiego, którego tematem było wykonanie prezentacji multimedialnej, obrazującej zmiany, jakie nastąpiły w naszej miejscowości na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem zwycięskiej prezentacji oraz wręczeniem wyróżnień i nagród ufundowanych przez Pana Wiceburmistrza:

 

I miejsce: Dawid Waligóra - klasa IVa

II miejsce: Katarzyna Nakielska – klasa VIa

III miejsce: Patryk Maciak – klasa IVa

                 Grzegorz Gądek – klasa IIb gimnazjum

 

Wyróżnienia:

Kinga Ptaśnik – klasa VIb

Aleksandra Ptaśnik – klasa IIb gimnazjum

 

Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zapoznani z wynikami przeprowadzonych ankiet, po czym rozpoczęła się dyskusja, a młodzież miała możliwość zadawania pytań.

Na zakończenie spotkania Pan Wiceburmistrz Kazimierz Gizicki powiedział, że samorząd to nie tylko władze, ale przede wszystkim my wszyscy. Od naszego zaangażowania i inicjatyw zależą dalsze zmiany, które przyczynią się do stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi naszej miejscowości.    

 

wyniki ankiet