jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneRajd turystyczno - krajoznawczy

Rajd turystyczno - krajoznawczy

Rajd krajoznawczo – turystyczny

 

Już po raz drugi udało się zorganizować Rajd krajoznawczo – turystyczny dla uczniów klas IV –VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. Cieszyła nas duża frekwencja uczniów, którzy w czasie rajdu nie tylko świetnie się bawili, ale także zdobywali nowe doświadczenia i wiedzę z przyrody, ekologii, historii  i topografii regionu oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i radzenia sobie w życiowych zaskakujących sytuacjach.

Udział w rajdzie był też wspaniałą okazją do zacieśniania więzi koleżeńskich. Wspólne pokonywanie trudności, spotykanych na trasie oraz przełamywanie własnych słabości wyrabia u młodych ludzi poczucie odpowiedzialności za  bezpieczeństwo swoje i kolegów. Piesza wędrówka malowniczymi ścieżkami, drogami polnymi  i łąkowymi w rejonie Przysietnicy  miała na celu upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki, wyrabianie sprawności fizycznej oraz ochrony zdrowia.

Wychowawcy klas tydzień przed terminem Rajdu otrzymali zadania przygotowujące ich do wędrówki.  Każda klasa przygotowała nazwę patrolu,  okrzyk zagrzewający do działania oraz logo, którymi  miała posługiwać się w czasie Rajdu.  Dodatkowo każdy patrol przygotowywał 2 przedmioty- jeden, który uważano za zbędny na Rajdzie turystycznym , drugi -  niezbędny w czasie rajdu. Ich zadaniem było jak najbardziej precyzyjne uzasadnienie swojego wyboru  na zbiórce końcowej. Przygotowywano również piosenki turystyczne, które prezentowano na zbiórce końcowej.

 

1 czerwca 2015 roku od godzin porannych nastąpiła mobilizacja zespołu organizującego i nadzorującego przebieg Rajdu. W głównej mierze realizującymi zadania byli uczniowie klasy IIIa oraz przedstawiciele IIIb i VI klasy. Dzięki ich pracy na punktach kontrolnych oraz wsparciu nauczycieli i rodziców pełniących funkcję opieki, zadania na kolejnych etapach marszu były realizowane sprawnie i fachowo.

Klasy wyruszające w drogę informowane były o konieczności obserwacji trasy z uwzględnieniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz innych charakterystycznych punktów. W czasie wędrówki i na placu zbiórki opiekę nad uczniami poszczególnych klas pełnią wyznaczeni nauczyciele oraz rodzice uczniów

 

Rajd rozpoczynał się przy budynku Szkoły. Każda grupa w regularnych odstępach czasowych otrzymywała od kierującego wymarszem zadania wstępne, mapę i garść niezbędnych wskazówek. Pierwszym zadaniem w czasie wędrówki  było odbicie faktury kory 10 – 15 drzew. Dodatkowo każdy gatunek miał być udokumentowany liściem lub niewielkim fragmentem gałązki , podpisany nazwą i dołączony do mini folderu.

      Kolejne zadanie przygotowane zostało we współpracy z Kołem Łowieckim Ryś. Uczniowie na pierwszym punkcie kontrolnym odgadywali nazwy zwierząt na podstawie trofeum myśliwskiego, wyprawionych skór, poroży, oręża. Zadanie cieszyło się dużym zainteresowaniem a nasi uczniowie wykazali się sporą wiedzą na temat gatunków zwierzyny łownej spotykanej na naszym terenie.

Na kolejnym punkcie kontrolnym sprawdzana była wiedza uczniów z wiedzy o Przysietnicy, znajomości Przysiółków i rozpoznawanie roślin i ziół na podstawie zapachu. Kierując się w dalszą drogę uczniowie mieli okazję podziwiać przepiękną panoramę Przysietnicy i okolic.

 Na trzecim punkcie kontrolnym uczniowie rozpoznawali  gatunki gadów, płazów i ptaków żyjących w naszym najbliższym otoczeniu. Okazało się, że wiele zwierząt takich jak łasica, kuna, gronostaj czy kopciuszek jest nam mało znane, więc warto byłoby tę wiedzę uzupełnić.

Na czwartym punkcie należało uszeregować  niżej podane przedmioty według ich ważności do przetrwania w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zadanie to wywoływało w grupach bardzo dużo emocji i dyskusji na temat wartości poszczególnych elementów.

Piąty punkt kontrolował wiedzą ze znajomości gatunków drzew i krzewów naszego rejonu. W tym roku uczniowie nie dali się zaskoczyć i prezentowali wysoki poziom znajomości tego tematu.

Ostatnie zadanie na trasie było  nazwane „SOS ……………”. Tutaj uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat określenia kierunków świata w terenie bez użycia kompasu. Ponadto uczono właściwych  zasad postępowania w przypadku ukąszenia przez żmiję. Oprócz tego sprawdzano wiedzę o sposobach wzywania pomocy przez telefon komórkowy.

 

Po przybyciu na miejsce zbiórki końcowej uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez siebie piosenkę, okrzyk oraz logo patrolu. Po prezentacji klasowych przedmiotów zbędnych i niezbędnych nastąpiło podsumowanie wyników. Zwycięzcami zostali: w Szkole Podstawowej klasa VIa, w Gimnazjum klasa IIIB. Gratulujemy zwycięzcom.

 Warto jednak zauważyć, że każda klasa może czuć się wygrana, gdyż naprawdę wspaniałe przygotowanie zadań przedrajdowych, jak i sama wędrówka w czasie Rajdu,  pokazuje, że nasi uczniowie potrafią się dobrze bawić i stwarzać niepowtarzalny klimat. Mamy nadzieję, że każdy kolejny rok będzie okazją do wielu równie wspaniałych przeżyć.

 Gimnazjum

 

Klasa I

Klasa IIA

Klasa IIB

Klasa IIIA

Klasa IIIB

Mini folder drzew

10

6

6

 

Paca na punktach kontrolnych

10

Trofea myśliwskie

5

5

5

4

Okolica–wiedza,Rozpoznawanie zapachów

7

4

4

5

Gady, płazy, ptaki, ssaki

3

3

4

4

Rangi przetrwania

5

3

2

4

Rozpoznawanie gatunków drzew

5

4

5

5

SOS…………

7

8

10

12

Opis trasy

7

6

5

9

Piosenka

6

5

9

9

Zbędny/ Niezbędny przedmiot

8

9

8

10

Nazwa/logo

10

7

8

9

Razem Punkty

73

60

66

81

Miejsce

II

IV

III

-

I

 

 Szkoła podstawowa

 

Klasa IVA

Klasa IVB

Klasa V

Klasa VIA

Klasa VIB

Mini folder drzew

14

15

8

9

12

Trofea myśliwskie

5

5

5

5

5

Okolica–wiedza Rozpoznawanie zapachów

4

5

5

7

4

Gady, płazy, ptaki, ssaki

5

5

5

5

5

Rangi przetrwania

2

4

5

3

1

Rozpoznawanie gatunków drzew

10

9

10

10

10

SOS…………

7

6

6

8

8

Opis trasy

8

5

5

9

8

Piosenka

7

10

8

10

10

Zbędny/ Niezbędny przedmiot

10

8

8

10

10

Nazwa/logo

9

10

10

10

10

Razem Punkty

81

81

75

86

83

Miejsce

III

III

IV

I

II

 

Małgorzata  Jarząb

Piotr Jarząb