jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneDzień Życia

Dzień Życia

„Dzień Życia”

25 marca przeżywaliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień, w którym Bóg stał się Człowiekiem w ciele Maryi. Od 1995 roku jest on przeżywany również jako DZIEŃ  ŚWIĘTOŚCI  ŻYCIA.

 

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa
św. Jana Pawła II, które zapisał w swojej encyklice pt.: „EVANGELIUM VITAE” (z łac. „Ewangelia życia”), ogłoszonej 25 marca 1995 roku: "proponuję (...) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (...) Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia"  (EV nr 85). Trzeba brać po uwagę "radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, bliskość z człowiekiem starym i umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie nieśmiertelności". (por. EV nr 85).

Z tej okazji w naszej Szkole została zorganizowana wystawa, przygotowana przez nauczycieli i uczniów. W tym miejscu wyrażamy wdzięczność Pani Annie Radomskiej – doradcy rodziny za udostępnienie profesjonalnych materiałów. Dzięki nim uczniowie – od najmłodszych do najstarszych – mogli zapoznać się z cudowną dynamiką życia człowieka jeszcze w łonie matki. Jednocześnie mogli „dotknąć” tajemnicy Boga, który z miłości stwarza i chroni każde ludzkie życie od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przypomina nam o tym On sam w wielu miejscach Biblii przez swoich Proroków: „Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Nawet, gdyby ona zapomniała, JA NIE ZAPOMNĘ O TOBIE! Oto wyryłem cię na obu dłoniach!” (Prorok Izajasz – rozdz. 49, wers 15).

Uwielbiając Boga - Dawcę naszego życia – dziękujmy Ma za cud, jakim jest każda i każdy z nas: „Ty, Panie, utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie!”  (słowa króla Dawida w Psalmie 139, wersety 13 – 14).

 

s. Anna Maria