jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneOpłatek Seniorów 2015

Opłatek Seniorów 2015

Opłatek dla Seniorów

                  

Wieloletnią tradycją w Zespole Szkół w Przysietnicy jest  spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców  miejscowości. W niedzielne popołudnie 4 stycznia szkolny korytarz wypełnił się gwarem, noworocznymi życzeniami, rozmowami i wspólnym kolędowaniem.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez parafialne Caritas, któremu przewodniczy ksiądz Proboszcz Parafii w Przysietnicy – Jan Wąchała. Przybyli na nie nie tylko seniorzy, ale również zaproszeni goście. Wśród obecnych, na sali znajdowali się: Pan Kazimierz Gizicki - zastępca Burmistrza Starego Sącza, Pani Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu, Pani Janina Nalepa - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Radni Rady Miejskiej - Pan Jan Tokarczyk i pan Kazimierz Ptaśnik, pełniący jednocześnie funkcję sołtysa wsi. Na spotkanie przybył również dyrektor Zespołu Szkół w Przysietnicy pan Aleksander Łukasik, który w imieniu organizatorów i gospodarzy  przywitał zgromadzonych.

Spotkanie rozpoczęły Jasełka zatytułowane „ Tak. On jest Królem!” przygotowane przez uczniów klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej pod opieką siostry zakonnej uczącej w naszej szkole - Anny Kmieć. Po przedstawieniu, odbyła się Wigilia - wspólne łamanie się opłatkiem i poczęstunek oraz śpiewanie kolęd. Kolędowaniu towarzyszyły  zespoły wokalne „Amadeo” i „Słoneczka” wraz z nauczycielem akompaniującym - panem Krzysztofem Smydą. Seniorzy mieli okazję spotkać się, porozmawiać, pobyć ze sobą, ale przede wszystkim odczuć, że są ważni, doceniani i honorowani zarówno w  środowisku lokalnym jak i poza nim.

 

Alicja Nakielska

s. Anna Kmieć