jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneWF z klasą-debata

WF z klasą-debata

 

Szkolny Okrągły Stół 13.11.2014r.

Zespół Szkół w Przysietnicy

 

        W dniu 13.11.2014r.  w naszej szkole odbyła się debata ogólnoszkolna, której celem była rozmowa o sposobie udoskonalenia zajęć z wychowania fizycznego w szkole. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie stanu faktycznego zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i określenie stanu, który szkoła chce osiągnąć w ramach realizacji projektu „Wf z klasą”.

W czasie spotkania funkcję sekretarza pełniła Izabela Kozioł z klasy IIIa Gimnazjum, która protokołowała  wnioski i spostrzeżenia z obrad. Debatę prowadzili uczniowie klasy IIb Katarzyna Maciak i Dawid  Mikulec.

 

Harmonogram Obrad

1.  Powitanie i rozpoczęcie Debaty – Koordynatorzy Projektu

2.  Prezentacja na temat założeń programu „Wf z klasą” przygotowaną przez uczniów klas II Gimnazjum.

3.  Podział na grupy i wybór rzeczników klasowych.

4.  Przydział zadań do opracowania:

- Jak do tej pory były prowadzone w naszej szkole lekcje wychowania fizycznego? (co było wartościowe, a nad czym warto popracować?).

- Jakie propozycje udoskonalenia lekcji wf mają uczniowie naszej szkoły?

5.  Prezentacja przez rzeczników klasowych wypracowanych spostrzeżeń.

6.  Omówienie i dyskusja.

7.  Wybór zadania do realizacji w I semestrze – dyskusja nad formami realizacji wybranego zadania.

8.  Podsumowanie Debaty.

 

Zapraszamy do dyskusji na blogu:

blogiceo.ng.pl/orly1

blogiceo.ng.pl/orly2

 

Koordynator Gimnazjum: Piotr Jarząb

Nauczyciel wspomagający: Alicja Nakielska

Koordynator Szkoły Podstawowej: Tomasz Skut

Nauczyciel wspomagający: Krystyna Krężel