jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneWystawa na Święto Szkoły

Wystawa na Święto Szkoły

Wystawa na Święto Szkoły

Jubileusze, uroczystości, wspomnienia zapraszają do refleksji nad wyjątkowymi chwilami i stają się okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom, przez których On objawia w świecie swoje piękno i swoją wielkość.

Dla naszej Ojczyzny szczególnym znakiem tej realnej Obecności Boga stało się dwóch wielkich Polaków – św. Jan Paweł II oraz i sł. B. kard. Stefan Wyszyński. Świadectwo Ich radykalnego życia Ewangelią Chrystusa i zawierzenia Maryi, stało się dla wielu Polaków zaproszeniem na drogę wolności, miłości i prawdy, a jednocześnie dla wielu innych okazało się „znakiem sprzeciwu” i wołaniem o nawrócenie. Życie tych Wielkich Polaków miało i ma istotne przesłanie dla całego świata, który w pędzie za sukcesem coraz bardziej zatraca podstawowe wartości człowieczeństwa.

Szczególne znaczenie ma ono także dla naszej społeczności lokalnej – małej Ojczyzny, w której na co dzień żyjemy. Przyjaźń świętego Papieża i Prymasa Tysiąclecia oraz Ich bogata spuścizna duchowa, intelektualna i ta prosta – ludzka, zwyczajna, zostały w sposób szczególny zaakcentowane na szkolnej wystawie zorganizowanej w roku kanonizacji Jana Pawła II, 33 rocznicy śmierci Prymasa Polski oraz 5 rocznicy nadania patronatu naszej szkole.

Z uwagi na niezmierzone bogactwo osobowe i przesłanie życia tych Wielkich Ludzi, na wystawie zostały symbolicznie ukazane niektóre aspekty tego pięknego dziedzictwa. Jako Ich duchowi spadkobiercy i rodacy, pragnęliśmy w ten sposób wyrazić naszą niewypowiedzianą wdzięczność Bogu za dar Ich życia, a także ogromny szacunek, jakim Ich otaczamy w naszych sercach i rodzinach.

W przygotowanie wystawy zaangażowani byli wszyscy chętni uczniowie, którzy użyczyli pamiątek ze swoich domowych zbiorów i archiwów, zbierając je w „Teczkach Serdecznej Pamięci” lub przynosząc jako pojedyncze eksponaty. Zorganizowaniem wystawy, na prośbę jej pomysłodawcy - naszej Pani Dyrektor, zajęła się siostra Anna Maria oraz panie Wiesława Łatka i Renata Jachimczak.

Oprócz zbiorów rodzinnych i szkolnych, wystawę dopełniają również twórcze prace portretowe naszych najmłodszych uczniów z oddziałów przedszkolnych i ich starszych kolegów i koleżanek z klas trzecich. Piękno eksponatów uroczyście podkreślają także bukiety kwiatów ogrodowych i polnych, przyniesionych przez p. Marię. Zarówno Polski Papież jak i Prymas, wielokrotnie w różnych momentach swojego życia podkreślali ich wdzięk, wskazując tym samym swoją wrażliwością na wartość i piękno naszej polskiej natury oraz kultury bycia.

Wszystkim Osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do podkreślenia uroczystych wydarzeń związanych ze Świętem naszej Szkoły oraz przygotowania i upiększenia okolicznościowej wystawy, składamy z serca podziękowania naszym staropolskim zwyczajem „Bóg zapłać!”.

Siostra Anna Maria