jesteś na: Strona glownaAktualności

Aktualności

wróc do listy wiadomości

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

03.04.2020


Załącznik do Protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Nr 1

 z dnia 27.03.2020r.

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

na rok szkolny 2020/2021

 

Komisja Rekrutacyjna w wyniku postępowania rekrutacyjnego postanowiła o zakwalifikowaniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy wszystkich kandydatów zgodnie z poniższym wykazem:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bochenek Antoni Tadeusz

2.

Dudek Karolina Rita

3.

Konieczny Krzysztof Andrzej

4.

Korona Hubert

5.

Pulit Oliwia Faustyna

 

 W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty złożenie potwierdzenia woli (załącznik nr 8) zapisania dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane należy złożyć  drogą elektroniczną na e-mail szkoły (spprzysietnica@op.pl) do 08.04.2020r. do godz. 1500

Druki dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla rodziców” Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej