jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneInauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 oprócz uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście: ks. prałat Jan Wąchała, pani sołtys Bożena Ogorzały, radny Jerzy Sobczak, radny Jan Tokarczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Olszowska, skarbnik Rady Rodziców Anna Dorula.

Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza święta w kościele parafialnym. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godz. 900 rozpoczął się apel. Po części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas ósmych głos zabrał pan dyrektor. Powitał przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów – szczególnie najmłodszych, rozpoczynających naukę w szkole.

Następnie uczniowie udali się do sal na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

 

Iwona Ogorzały