jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneXXV Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych

XXV Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych

XXV Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych – Zamek Królewski – Warszawa

 

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy już od 2003r. realizuje ogólnopolski projekt „Młodzi głosują”, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Przez wszystkie te lata uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem szkolnego koordynatora -Pani Elżbiety Kosiba realizowali działania mające na celu zwiększenie frekwencji wyborczej wśród dorosłych. Projekt  „Młodzi głosują” zawsze kończył się symulacją wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych, jak i do Parlamentu Europejskiego.

Pierwszy sukces nasza szkoła odniosła w 2009r. w wyborach do PE. Uczniowie podjęli szereg działań mających na celu zdobycie tytułu  „Pępek Europy”, czyli gminy o największej frekwencji wyborczej. Nasze działania zaowocowały nie tylko zdobyciem tytułu, ale także tym, iż zostały opisane w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie wydawnictwa Kształcenia Obywatelskiego w Szkole Samorządowej (KROSS) w tzw. projektowniku. Ten sukces zmotywował nas do dalszych działań i za każdym razem w akcji „Młodzi głosują” podejmowaliśmy nowe przedsięwzięcia.

Nasza ciężka praca zaowocowała kolejnym sukcesem - zostaliśmy zaproszeni na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych do Warszawy, połączoną z obchodami 25 lat istnienia CEO. Na ogólnopolską prezentację z całej Polski zostało zaproszonych łącznie 65 szkół, a wśród nich była nasza szkoła. 11 czerwca 2019r . dwa zespoły projektowe z naszej szkoły prezentowały się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczyste otwarcie miało miejsce w Sali głównej balowej Zamku Królewskiego.

Oficjalnego otwarcia dokonał prezes fundacji CEO Jędrzej Witkowski. Każdy zespół projektowy prezentował się przed ekspertami z realizacji wykonanych zadań. Na uwagę zasługuje fakt, iż naszą szkołę reprezentowały aż dwa zespoły projektowe, ze względu na wyróżniające się działania. Dodatkowym zadaniem dla zespołów projektowych była także promocja swojego regionu. Uczniowie przygotowali wiele przysmaków pochodzących z naszego regionu, przygotowali foldery o swojej szkole i miejscowości, piosenki, taniec oraz stroje regionalne.

Podczas trwania OPPM-u uczniowie oraz ich opiekunowie mogli wymieniać ze sobą zdobyte doświadczenia w czasie realizacji podobnych i nowych zadań projektowych. Otrzymaliśmy podziękowania i dyplomy za wkład pracy i udział w w/w akcji.

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowy zdjęciem w ogrodach Zamku Królewskiego. Promocja naszej szkoły oraz regionu możliwa była dzięki wsparciu rodziców uczniów oraz radnego, Pana Jana Tokarczyka.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego przedsięwzięcia, składam gorące podziękowania.

 

Elżbieta Kosiba