jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneMłodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.

 

W Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy została powołana Młodzieżowa Komisja Wyborcza, której członkowie przygotowali listy wyborcze uczniów uprawnionych do głosowania. Zostały pobrane karty wyborcze dla właściwego okręgu wyborczego i podbite pieczęcią szkoły. Po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lokal wyborczy umiejscowiony został na głównym holu, gdzie znalazło się miejsce na stół prezydialny, urnę oraz kabiny przeznaczone dla wyborców.

Termin wyborów został wyznaczony na 23 maja br. Uprawnionych do głosowania było 110 uczniów. Przed rozpoczęciem głosowania Młodzieżowa Komisja Wyborcza zaplombowała i zabezpieczyła urnę wyborczą. O godzinie 11:50 rozpoczęło się głosowanie, które zakończyło się o godzinie 12.35. Przebiegało ono sprawnie, zgodnie z obowiązującą procedurą, bez żadnych zakłóceń i nieprzewidzianych sytuacji. Po zakończeniu głosowania w towarzystwie całej Komisji Wyborczej została otworzona urna wyborcza. Wtedy też Młodzieżowa Komisja Wyborcza przystąpiła do przeliczenia oddanych głosów. Głosy zostały przeliczone dwa razy, a następnie wyniki prac całej komisji zostały zapisane w protokole.

Frekwencja wyborcza w naszej szkole wyniosła 92,72 %. Największą ilość głosów otrzymał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Działanie to - jak wiele innych podjętych przez uczniów miało na celu zmobilizowanie dorosłych do pójścia do urn 26 maja.

 

Opracowała:

Elżbieta Kosiba