jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolne10 posłów ze szkoły w Przysietnicy

10 posłów ze szkoły w Przysietnicy

10 posłów ze szkoły w Przysietnicy

 

„Posłowie Sejmu II Rzeczpospolitej. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji” to temat zadania rekrutacyjnego XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, nad którym pracowali w tym roku uczniowie naszej szkoły. Uczestnicy musieli się zmierzyć z zadaniem rozpowszechnienia historii, jak i osoby, o której zdecydowali się opowiedzieć. W tym celu musieli stworzyć trwały efekt realizowanego projektu w postaci obowiązkowego krótkiego filmu oraz innego pomysłu promującego losy wybranego bohatera. Wybrany bohater musiał spełniać dwa podstawowe kryteria: pełnić funkcję posła w latach 1919-1939 i być pozytywnie zaangażowany w służbę Polsce w czasie II wojny światowej.

Uczniowie ukierunkowani przez nauczyciela wiedzy o społeczeństwie dokonali trafnego wyboru postaci i przystąpili do realizacji poszczególnych zadań. Do zaplanowania działań, uczniom posłużyła wiedza zdobyta na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Do realizacji zadania projektowego przystąpiło kilkanaście 2-osobowych zespołów uczniowskich zarówno ze szkoły podstawowej, jak i z gimnazjum. Celem projektu było pozostawienie trwałego śladu o wybranej postaci tak, by pamiętała o nim społeczność lokalna. Uczniowie musieli zatem dotrzeć do różnorodnych grup wiekowych i dostosować realizację swoich działań adekwatnie do ich wieku. Jednocześnie uczniowie musieli pozyskać do swoich działań grupę sojuszników oraz zgodnie z regulaminem mieli realizować swoje zadania poza szkołą macierzystą. Rozpoczęła się ostra rywalizacja między zespołami. Uczniowie nawiązali współpracę z wieloma organizacjami i szkołami nie tylko z terenu gminy starosądeckiej. Kręcili filmy, przeprowadzali wywiady, ankiety i sondaże. Wykonywali gazetki, przygotowywali plakaty, ulotki, prezentacje multimedialne, zakładali fanpage, blogi i strony internetowe. Ponadto uczestniczyli we wcześniej umówionych spotkaniach, między innymi: w Urzędzie Miasta i Gminy Starego Sącza, Szkole Podstawowej w Barcicach, Moszczenicy, Przedszkolu w Gołkowicach, Bibliotece Powiatowej w Starym Sączu czy I LO w Nowym Sączu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane i udokumentowane.

Powyższe działania zakończyły się sukcesem. Pięć dwuosobowych zespołów, czyli dziesięcioro uczniów naszej szkoły zasiądzie 1 czerwca w ławach poselskich w charakterze uczestników SDiM. Będą to: Izabela Nieć, Emilia Paula, Wiktoria Jankowska, Filip Jankowski, Sara Barnach, Alina Padula, Dawid Waligóra, Dominik Kościsz, Lidia Tomasiak, Ilona Radomska.

Uczniowie jako posłowie i posłanki  już po raz czwarty będą reprezentowali  naszą szkołę w Warszawie.

 

Elżbieta Kosiba