jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneV Nocne Poszukiwania Mikołaja

V Nocne Poszukiwania Mikołaja

V Nocne Poszukiwania Mikołaja

 

Nocne poszukiwania świętego Mikołaja w naszej szkole stają się już tradycją. 6 grudnia uczniowie, nauczyciele i rodzice i strażacy miejscowej jednostki straży pożarnej już po raz piąty uczestniczyli w tej niecodziennej imprezie, tak oczekiwanej, szczególnie przez najmłodszych uczniów. Podniosłą atmosferę nadchodzących wydarzeń dało się odczuć już na porannych lekcjach.  Uroczystości o godzinie 17 - tej rozpoczęła msza święta. Po mszy harcerze pod kierunkiem pani Iwony Ogorzały i Małgorzaty Jarząb odprawiali poszczególne klasy na trasę rajdu, dostosowaną do możliwości wiekowych uczestników. Na wędrujących na poszczególnych punktach trasy czekały jak zwykle zadania przygotowane przez harcerzy stojących wraz z dorosłymi opiekunami; rodzicami lub strażakami. W obsłudze punktów pomagali  dodatkowo harcerze - absolwenci naszej szkoły.

Po powrocie z trasy wszyscy gromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie na zziębniętych uczestników wędrówki czekała gorąca herbata i drożdżówka przygotowane przez rodziców. Potem każda klasa zaprezentowała swoją zimowo- świąteczną piosenkę i nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową.

I wreszcie pojawił się Mikołaj, który na wozie strażackim wjechał na szkolne podwórko i z pomocą strażaków rozdał wszystkim klasom wory z prezentami.

Bardzo dziękujemy Gościom, którzy zechcieli przybyć, by razem z nami uczestniczyć w tej radosnej imprezie:  Pani Zofii Golonka, Radnej Rady Miejskiej Starego Sącza i wieloletniej dyrektorce naszej szkoły, Panu Jerzemu Sobczakowi, Radnemu Rady Miejskiej Starego Sącza oraz  Panu Janowi Tokarczykowi Radnemu Rady Miejskiej Starego Sącza, który dodatkowo sprawował bardzo ważną funkcję podczas całej imprezy. Dziękujemy za przybycie pani Marcie Pawlik, naszej szkolnej pielęgniarce, która czuwała nad naszym bezpieczeństwem, Rodzicom i Strażakom, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć z takim rozmachem.  

Renata Jachimczak