jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneŚwięto Pierwszaków i Dzień Nauczyciela

Święto Pierwszaków i Dzień Nauczyciela

Święto Pierwszaków i Dzień Nauczyciela

 

Do tej uroczystości uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów wierszy, piosenek oraz kroków do „Poloneza”. Wytrwale ćwiczyli podczas prób.

12 października odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klasy pierwszej. Święto rozpoczęło się mszą świętą. Następnie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do szkoły na akademię łączącą ślubowanie klasy pierwszej i tradycyjny Dzień Nauczyciela. W galowych strojach, przy pięknej dekoracji  przygotowanej przez  p. D. Pawlik  uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny. Rozpoczęli odtańczeniem „Poloneza”, następnie zadeklamowali  wiersze i zaśpiewali piosenki o szkole, przyjaźni oraz Ojczyźnie.

Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Na pamiątkę ślubowania dzieci dostały okolicznościowe dyplomy oraz ufundowane przez rodziców medale.Następnie uczniowie  z Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy III szkoły podstawowej w imieniu wszystkich klas młodszych życzyli najmłodszym sukcesów w nauce oraz zapewniali  o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście oraz Rada Rodziców. Pierwszaki zostały obdarowane upominkami. O życzeniach i prezentach  pamiętali również rodzice pierwszaków. Po uroczystości czekała na nie w klasie kolejna niespodzianka - słodki poczęstunek oraz upominki.
Ten dzień na długo postanie pierwszakom w pamięci.

W dalszej część akademii poświęconej Świętu Komisji Edukacji Narodowej Pan Dyrektor złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczył nagrody dyrektora. Do życzeń dla nauczycieli dołączyli się Radni Rady Miejskiej Starego Sącza p. Jan Tokarczyk oraz Kazimierz Ptaśnik – sołtys Przysietnicy, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego.

 

                                                                                             M. Tokarczyk