jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneII Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

II Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

II Gminny Konkurs Piosenki Religijnej

 

W dniu 11 grudnia 2017r. w naszej szkole  po raz drugi odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej. W Konkursie brało udział dwudziestu pięciu uczniów  ze szkół podstawowych wraz z klasami  gimnazjalnymi:  ze Starego Sącza, z Barcic, Gołkowic, Skrudziny, Gabonia, Moszczenicy i Przysietnicy.

Głównym celem konkursu było propagowanie muzyki religijnej wśród dzieci i młodzieży, bo  jak mówił św. Augustyn „ Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. 

Na wstępie wszystkich uczestników, opiekunów,  przybyłych  gości przywitali: organizatorka Pani Magdalena Cieślewicz oraz Pan Dyrektor Aleksander Łukasik  - zapraszając wszystkich do udziału w Konkursie.

Wyrażamy ogromną wdzięczność  za przybycie i pracę w Komisji Konkursowej Panu Organiście z Barcic Józefowi Puściźnie, Pani Organistce z Barcic Marcie Leśniak, ks. Marianowi Majce z parafii św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy, Panu Sławomirowi Bielowi  – z Młodzieżowego Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu oraz  Panu Organiście z Przysietnicy Mariuszowi Radomskiemu.

Uczestnicy zaprezentowali  wysoki poziom artystyczny. Komisja Konkursowa  oceniała  występy biorąc pod uwagę: poprawność wokalną (intonację, dykcję, emisję), interpretację utworu, muzykalność, kulturę sceniczną.  Konkursowe zmagania przebiegały w  dwóch kategoriach wiekowych: klas IV – VII szkoły podstawowej i klas II – III gimnazjum. Wszyscy laureaci jak i uczestnicy  otrzymali  dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, które wręczała przybyła do nas  Pani Ewa Zielińska -Przewodnicząca Rady Miejskiej Starego Sącza.

 

Oto zwycięzcy:


W kategorii wiekowej klas IV – VII szkoły podstawowej:
I miejsce - Kacper Staniczok ze Skrudziny
II miejsce - Aleksandra Luty z Gołkowic
III miejsce - Weronika Janeczek  z Gabonia

Wyróżnienie - Julia Dudek z Przysietnicy.

 

W kategorii wiekowej gimnazjum poziom był bardzo wyrównany, dlatego zostały przyznane trzy I miejsca dla:
Magdaleny Adamczyk z Gabonia, Patrycji Smydy z Barcic i Agnieszki Kościsz z Przysietnicy.
Dwa II miejsca dla Katarzyny Opoki i Izabeli Skotnickiej z Przysietnicy.
Dwa III miejsca dla Zofii Berowskiej ze Starego Sącza (Szkoła Podstawowa nr 2) i Gabrieli Kozieńskiej z Gołkowic.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

                                                                                      s. Anna Śliwa – współorganizatorka konkursu