jesteś na: Strona glownaWydarzenia szkolneCertyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

 

Po kilkuletnim kandydowaniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie,  dzięki intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz zdrowia, nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Podczas uroczystej gali wręczenia tego zaszczytnego tytułu, która odbyła się dnia 23 października 2015 roku w Tarnowie - obecni byli między innymi: wiceminister edukacji pani Urszula Augustyn – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach i Małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski.  To oni – na ręce dyrektora naszego Zespołu Szkół – pana Aleksandra Łukasika wręczyli Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Podczas uroczystości była również obecna pani pedagog Zofia Magdalena Cieślewicz – szkolny koordynator  Szkoły Promującej Zdrowie.

Trud i zaangażowanie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców na rzecz idei promowania zdrowia przyniósł piękne owoce – nie tylko w postaci Certyfikatu. Społeczność naszej szkoły poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie własne i innych. W szkole panuje na co dzień życzliwa atmosfera,  propagowany jest zdrowy styl życia, wzrosła aktywność oraz zaangażowanie w szeroko rozumianą działalność prozdrowotną.

Szkolni koordynatorzy promocji zdrowia wyrażają głęboką wdzięczność uczniom, rodzicom, nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkoły, których zaangażowanie przyczyniło się do uzyskania przez nasz Zespół Szkół  Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie!

 

Zofia Magdalena Cieślewicz