Haft matematyczny

Haft matematyczny

 

Zajęcia z haftu matematycznego organizowane są w bibliotece szkolnej od września 2014 roku. To zajęcia o charakterze artystycznym, wzbogacające ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły. Zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz - Renata Jachimczak. Uczestniczą w nich głównie uczniowie szkoły podstawowej.

Technika haftu jest łatwa do opanowania przez uczniów i już po kilku spotkaniach dzieci sprawnie potrafią się nią posługiwać. Nie wymaga też specjalnego przygotowania warsztatu – wystarczy kawałek kartonu, igła i nici.  Z wykorzystaniem haftu matematycznego powstają efektowne obrazki, a uczniowie mają okazję doskonalić takie cechy osobowości jak cierpliwość i wytrwałość. Ćwiczą dłuższe skupienie na wykonywanej czynności, koncentrację uwagi oraz dokładność i precyzję. Trening tych umiejętności ma zdecydowanie korzystny wpływ na zdolności edukacyjne uczniów, którzy często, w wielu dziedzinach swojej aktywności, dążą do celu szybko i „byle jak”. Ważnym elementem działalności artystycznej dzieci jest również zwracanie uwagi na odpowiedni dobór kolorów, co kształtuje wrażliwość estetyczną i wzbogaca walory wytworów uczniów.

Rękodzieło sprawia dzieciom dużą satysfakcję, a efekty wzbudzają podziw. Na zajęciach powstają formy użyteczne, takie jak obrazki oraz pocztówki. Tego rodzaju aktywność artystyczna stanowi ciekawą alternatywę dla innych sposobów spędzania wolnego czasu a, także sprzyja budzeniu indywidualnych pasji u dzieci. Kilku uczniów zajmuje się haftem nie tylko na zajęciach, ale również poza nimi, tworząc dużym nakładem pracy samodzielnie inspirowane dzieła.

 

Renata Jachimczak

Wystawa haftu matematycznego