jesteś na: Strona glownaArtykuły o konkursachKonkurs KRUS

Konkurs KRUS

Konkurs KRUS

 

21 stycznia 2020 r. uczniowie klas III-VI wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Nowego Sącza z panem mgr inż. Adamem Lipieniem. Spotkanie dotyczyło udziału naszej szkoły w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.  W czasie spotkania dzieci oglądnęły film, którego celem było  promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Chodzi tu głównie o popularyzowanie wykazu czynności  szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.                                                   

Zadaniem konkursowym dla dzieci jest wykonanie pracy plastycznej na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Spotkanie było bardzo ciekawe. Przybliżyło dzieciom tematykę związaną z zachowaniem szczególnej ostrożności w czasie prac rolniczych, w różnych miejscach na terenie gospodarstwa oraz czynności związanych z hodowlą zwierząt, jak należy z nimi bezpiecznie, ale z szacunkiem postępować. 

 

         Barbara Stelmach